Асосий -> Курслар -> Давлат буюртмаси асосида ташкил этиладиган курслар

Давлат буюртмаси асосида ташкил этиладиган курслар

2019 йилда давлат статистика органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш 

Д А С Т У Р И


I. Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


1. Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурининг устувор йўналишлари ва уларнинг  статистика тизимидаги ифодаси (48 соат)

II. Статистика соҳасида мутахассисларни қайта тайёрлаш


2. Статистика асослари (576 соат)


III. Халқаро статистика тажрибасига таянган статистика назарияси ва амалиётига оид 

ихтисослаштирилган малака ошириш курслари


3. Иқтисодий-статистик таҳлил (72 соат)

4. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш (72 соат)

5. Тадбиркорлик субъектлари ва жисмоний шахслар фаолиятининг статистик танланма кузатувлари (72 соат)

6. Товар ва хизматлар нархларини статистик кузатиш ва уларнинг таҳлили (72 соат)

7. Уй хўжаликларининг танланма кузатувини ташкил этиш ва ўтказиш (72 соат)

8. Статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил этиш, чоп этиш ва тарқатишнинг халқаро амалиётдаги замонавий усуллари (72 соат)


IV. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича
ихтисослаштирилган ўқув курслари


9. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими (электрон давлат хизматлари)нинг ривожланиши (72 соат)

10. Давлат статистика органларида ахборот хавфсизлиги (48 соат)

11. Давлат ташкилотларида замонавий компьютер техникаси ва ахборот-коммуникация технологиялари (144 соат)

12. Статистика фаолиятида “Электрон ҳукумат” миллий тизими ва ахборот хавфсизлиги (48 соат) (сайёр курс)


V. Давлат статистика тизими органларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритиш бўйича махсус ўқув курси


13. Статистика органларида бухгалтерия ҳисобини юритиш, молиявий ва бошқа ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда уларнинг таҳлили (72 соат)


2019 йилда давлат статистика органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш дастури.