Асосий -> Янгиликлар -> Марказ янгиликлар -> 2019 йил январь-август ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида

2019 йил январь-август ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида

2019 йил январь-август ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида

Кадрлармалакасиниоширишвастатистиктадқиқотларинститути  томонидан 2019 йилянварь-августойларидаамалгаоширилгантадқиқотишларитўғрисидамаълумот

 

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти томонидан жорий йилда статистик тадқиқот ишлари Давлат статистика қўмитаси раиси томонидан 2019 йил 25 декабрда тасдиқланган “Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари марказининг 2019 йилда статистика тадқиқотларини амалга ошириш бўйича иш режаси”га мувофиқ амалга оширилди.

Тасдиқланган иш режасига асосан, жорий йилда 10 та мавзуда тадқиқот ишларини амалга ошириш белгиланган бўлиб, Институт ходимлари томонидан январь-август ойларида қуйидаги 6 та мавзуда тадқиқот ишлари бажарилиб, қўмитага тақдим этилди ва тегишли тармоқ бошқармаларининг хулосалари  олинди.

1. Асосий капиталга инвестициялар ҳажмини дискрет усулда ҳисоблаш бўйича услубий тавсиялар” мавзуси бўйича тақиқот иши Давлат статистика қўмитасига 2019 йил апрел ойи бошида тақдим этилди. Мазкур тадқиқот иши доирасида асосий капиталга инвестициялар ҳажмини дискрет усулда ҳисоблаш  бўйича халқаро тажрибалар асосида тайёрланган тавсиялар  қўмитанинг Инвестициялар ва қурилиш статистикаси бошқармаси ходимлари томонидан ўрганиб чиқилди ва асосий капиталга инвестициялар ҳажмини дискрет усулда ҳисоблашда қўллаш учун қабул қилинди.

2. “Уй–жойларнинг бирламчи ва иккиламчи бозорлардаги сотиш нархларини статистик кузатувини ташкил этиш бўйича услубий тавсиялар” мавзуси бўйича тадқиқот ишини бажариш давомида Марказ тадқиқотчилари томонидан Тошкент уй-жой бозорига, давлат нотариал идорасига, Риэлторлар уюшмасига, Ергеодезкадастр давлат қўмитасига ташриф буюрилиб, қўйилган масалалар амалиётда батафсил ўрганиб чиқилди. Халқаро тажриба ва миллий амалиёт хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тайёрланган тадқиқот иши Давлат статистика қўмитасига 2019 йил апрел ойи бошида тақдим этилди. Тадқиқот иши ва тайёрланган услубий тавсиялар қўмитанинг Нархлар статистикаси бошқармаси томонидан ўрганиб чиқилиб, уй – жойларнинг бирламчи ва иккиламчи бозорлардаги сотиш нархларининг статистик кузатувини амалда ташкил этишда қўлланиш учун қабул қилинди.

3. «Кичик бизнес субъектларида ўтказиладиган танланма кузатувларини хориж тажрибаси асосида такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” мавзуси бўйича тақиқот иши ва тайёрланган услубий тавсиялар шу йилнинг июнь ойи бошида қўмитанинг Ишбилармонлик муҳити кузатувлари, тадбиркорликни ривожлантириш статистикаси бошқармасига кўриб чиқиш учун топширилди ва хулоса олинди. Берилган тавсиялар асосида амалдаги танланма кузатувни ўтказиш методикасига қўшимчалар киритилади ва такомиллаштирилади. Шунингдек, келгусида ушбу такомиллашган методика асосида тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг статистик танланма кузатувлари олиб борилади.

4. “Замонавий ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда (товар ва хизмталарни сотиш ёки сотиб олиш, буюртма бериш ва шартнома тузишни кузатиш ҳамда мобил тижоратни қўшган ҳолда) электрон тижорат статистикасини шакллантириш бўйича услубий тавсияларни ишлаб чиқиш” мавзуси бўйича тадқиқот ишини амалга ошириш давомида, марказ тадқиқотчи ходимлари томонидан шу йилнинг май ойида Тошкент шаҳридаги интернет - магазин фаолияти билан шуғулланаётган “ART INVENTION”, “Алибазар” ва “Арба.uz” савдо фирмаларига ташриф буюрилди ва уларнинг мутахассислари билан мавзу масалалари батафсил муҳокама қилинди. Тадқиқот иши шу йилнинг  июнь ойи бошида қўмитанинг Ташқи иқтисодий фаолият ва савдо статистикаси бошқармасига кўриб чиқиш учун топширилди ва хулоса олинди. Мазкур тавсиялардан электрон тижорат статистикаси бўйича методика ишлаб чиқишда фойдаланилади ва унинг асосида улгуржи товар айланмаси ҳажмини тўлиқ аниқлашга имконият яратилади.  

5. “Инфляцияни аниқлаш ҳамда истеъмол нархлари индекси кўрсаткичини ҳисоблашда айрим мураккаб ҳолатларни ҳисобга олишнинг жаҳон тажрибаси таҳлили ва уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш” мавзуси бўйича тақиқот иши ва тайёрланган услубий тавсиялар шу йилнинг июль ойи бошида қўмитанинг Нархлар статистикаси бошқармасига кўриб чиқиш учун топширилди  ва хулоса олинди. Мазкур тавсиялар асосида амалдаги истеъмол нархлари индексини ҳисоблаш методикасига аниқлик киритилади ва товарлар (хизматлар) нархлари бўйича статистик назорат мана шу методика асосида олиб борилади.

6. “Ўртача ойлик иш ҳақининг оралиқ ўзгарувчанлик тақсимланиши ҳисоб китоби тўғрисидаги услубий тавсиялар” мавзуси бўйича тақиқот иши ва тайёрланган услубий тавсиялар шу йилнинг июль ойи бошида қўмитанинг Демография ва меҳнат статистикаси бошқармасига кўриб чиқиш учун топширилди  ва хулоса олинди. Мазкур услубий тавсиялар Ўзбекистон аҳолисининг олаётган даромадидан келиб чиқиб, мода ва медиана асосида ўртача ойлик иш хақининг оралиқ ўзгарувчанлигини ҳисобга олган ҳолда тақсимлашда қўлланилади.

7. “Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда мавжуд чорва моллари ва паррандалар бош сонига оид статистик маълумотларни шакллантириш ва ҳисобот тақдим этиш тизимини тубдан яхшилаш бўйича тавсиялар (хориж тажрибасини инобатга олган ҳолда)” мавзуси бўйича тадқиқот иши тайёрланди ва кўриб чиқиш учун шу йилнинг август ойида Қишлоқ хўжалиги ва экология статистикаси бошқармасига кўриб чиқиш учун  тақдим этилди.

 

Иқтисодий муаммолар бўйича статистик тадқиқотлар бўлими.

Ижтимоий муаммолар бўйича статистик тадқиқотлар бўлими.  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: