Асосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими

Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими

Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими тўғрисида

 НИЗОМ

 

I. Умумий қоидалар

1.Мазкур Низом Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Маркази Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлимининг фаолиятини ташкил этиш тартибини, асосий вазифаларини, функцияларини белгилайди.

-Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими (кейинги матнларда “бўлим” деб юритилади) ўз фаолиятидаЎзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги  “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 3165-сонли қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 сентябрдаги 690-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси тўғрисидаги Низом”, Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 19 февралдаги 30 - сонли буйруғи билан тасдиқланган Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази (кейинги ўринларда - Марказ) Низоми асосида ташкил этади.

-Бўлим “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ва соҳага оид низомлар ҳамда йўриқномалар асосида Марказ фаолияти бўйича бухгалтерия ҳисобини юритади, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига асосан Марказ томонидан тўланадиган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бюджет ва давлатнинг ваколатли органлари билан ҳисоб-китобларни ташкил этади, Марказ фаолияти бўйича молиявий, солиқ ва статистика ҳисоботларини тайёрлайди ҳамда тегишли органларга тақдим этади.

-Бўлим бевосита Марказ директори ҳамда директорнинг молия-хўжалик ишлар бўйича ўринбосарига бўйсунади.

-Бўлимнинг тузилиши ва унинг штатлари Марказ директорининг буйруғига мувофиқ тасдиқланади.

-Бўлимни олий маълумотга эга бўлган бўлим бошлиғи – бош ҳисобчи бошқаради ва унга бўлим фаолияти учун шахсий масъулият юклатилади.

2. Бўлим таркибига бош ҳисобчи, етакчи иқтисодчи ҳамда етакчи мутахассис ходимлар киради, улардан бўлим бошлиғи ва етакчи иқтисодчи олий маълумотга, етакчи мутахассис олий ёки ўрта махсус маълумотга эга бўлиши талаб этилади.

3. Бўлимга ходимлар мутахассислик бўйича суҳбат ҳамда меҳнат қонунчилигига асосан белгиланган синов муддати асосида қабул қилинади.

4. Бўлим иш фаолиятини махсус ажратилган хоналарда компьютер техникаси ва махсус дастурлар ёрдамида юритади.

 

II. Бўлимнинг  асосий вазифалари ва функциялари

5.Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари қуйидагилардан иборат:

-асосий воситалар, номоддий активлар ва бошқа узоқ муддатли активлар, уларнинг амортизацияси, кирими ва чиқимининг аналитик ва синтетик ҳисобини ташкил этиш;

-товар-моддий захираларнинг аналитик ва синтетик ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш;

-пул маблағларининг аналитик ва синтетик ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш;

-дебитор ва кредитор корхоналар билан ҳисоб-китобларни ташкил этиш ҳамда юритиш;

-ходимлар билан ҳисоб-китобларни ташкил этиш ҳамда юритиш;

-хусусий капитал ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш;

-даромадлар ва харажатлар ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш;

-моддий қийматликлар ҳаракати бўйича ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этиш;

-молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тегишли органларга тақдим этиш;

-солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда солиқ органларига тақдим этиш;

-давлат статистика ҳисоботларини тайёрлаш ва давлат статистика органларига тақдим этиш;

-бухгалтерия ҳисобини юритиш билан боғлиқ бошқа ҳисоботларни тайёрлаш ва тегишли фойдаланувчиларга тақдим этиш;

-Марказга тегишли бўлган активларнинг бут сақланиши ва мақсадли фойдаланилиши устидан назорат ўрнатиш;

6.Бўлимда  қуйидаги ҳужжатлар бўлиши ва камида 5 йил давомида сақланиши керак:

-ҳисоб сиёсати;

-даромадлар ва харажатлар сметалари;

-бош китоб ва бошқа бухгалтерия ҳисоби регистрлари;

-бухгалтерия операцияларини тасдиқловчи дастлабки ҳужжатлар;

-касса дафтари;

-ишончномаларни рўйхатга олиш китоби;

-моддий ҳисоботлар;

-молиявий, статистика ва солиқ ҳисоботлари;

-бухгалтерия ҳисобига оид бошқа ҳужжатлар;

-бухгалтерия ҳисоби билан боғлиқ барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.

III. Бўлимнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

7.Бўлим ўз зиммасига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга:

-Марказ фаолияти бўйича бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини, ушбу жараёнда бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатларни қўллаш тартиб қоидаларини инобатга олган ҳолда ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун директорга киритиш;

-бухгалтерия ҳисобига оид меъёрий ҳужжатларга киритилган ўзгартиш ва қўшимчаларни инобатга олган ҳолда ҳисоб сиёсатига тегишли ўзгартиришларни киритиб борилишини таъминлаш;

-Марказда асосий воситалар, номоддий активлар, дебиторлик ва кредиторлик қарзлари, товар-моддий захиралар, пул маблағлари, иш хақи ва унга тенглаштирилган тўловларнинг ҳисобланиши, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг ҳисобланиши, хусусий капитал элементлари, даромадлар ва харажатлар бўйича амалга оширилаётган бухгалтерия операцияларини бўлим мутахассислари томонидан ўз вақтида ва тўлиқ дастлабки ҳужжатлар билан расмийлаштирилаётганлигини, ҳисоб регистрларида қайд этилаётганлигини ҳамда умумлаштирилаётганлигини назорат қилиш;

-бўлим мутахассислари томонидан бухгалтерия ҳисоби бўлимлари бўйича тайёрланган ҳисоб регистрлари асосида амалга оширилган операцияларнинг счётлар ўтказмаларини тайёрлаш ва мемориал ёки журнал ордерларида умумлаштириш;

-мемориал ёки журнал ордерларида шаклланган ахборотлар асосида Марказнинг “Бош китобини юритиш”;

-19-сонли бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартига мувофиқ марказнинг пул маблағлари, товар моддий захиралари, асосий воситалари, ҳисоб-китоблари, мажбуриятлари ва бошқа ҳисоб объектлари бўйича инвентаризация ўтказилишини ташкил этиш;

-ўтказилган инвентаризация натижасида аниқланган тафовутлар ва уларнинг бартараф этилиши бўйича операцияларни бухгалтерия ҳисобида акс эттирилишини таъминлаш;

-Марказ фаолияти бўйича солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни ҳисоблаш ва ўз вақтида тўланишини таъминлаш;

-Марказ фаолияти бўйича белгиланган муддатларда молиявий, солиқ, статистика ва бухгалтерия ҳисобига оид бошқа ҳисоботларни тайёрлаш ва тегишли органларга тақдим этиш;

-бўлимга қабул қилинаётган мутахассисларни дастлабки суҳбатдан ўтказиш, синов муддатида уларнинг ишини назорат қилиш, баҳолаш ҳамда ишга қабул қилиш юзасидан таклиф киритиш;

-бўлим ходимларини рағбатлантириш юзасидан таклифлар киритиш;

-ўқув курслари бўйича ҳужжатларни тўғри ва тўлиқ расмийлаштирилиши юзасидан марказнинг бошқа бўлимлари ва кафедралари билан ҳамкорликда ишланишини таъминлаш;

-бўлим ходимларининг доимий равишда малакасини ошириб бориш чораларини амалга ошириш;

 IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

8. Бўлим ўз фаолиятини “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонун, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган ҳисоб сиёсати, даромадлар ва харажатлар бўйича тузилган бизнес режаларга мувофиқ ташкил этади.

Бўлим ушбу ҳужжатларга амал қилиниши ва марказ фаолиятининг молиявий натижалари юзасидан марказнинг умумий йиғилишларида ҳисобот беради.

Бўлим ўз ваколатига кирадиган масалаларни муҳокама қилишда идора ва ташкилотларда Марказ номидан қатнашади.

 V. Бўлимнинг жавобгарлиги 

9. Бўлим ходимлари Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси тўғрисида”ги Қонуни, Марказ Устави  ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ўзига берилган ваколатлар, ҳуқуқлардан қонун ҳужжатларига мувофиқ фойдаланилиши учун жавоб берадилар. 


Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими таркиби:


1. Бошлиқ -  бош ҳисобчи - Матмуротов Ж.
2. Етакчи иқтисодчи - Эгамбердиев Ш.
3. Етакчи мутахассис -
Холматова М.  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: