Ассосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими

Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими

 1. Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими
  Низоми

 2. I. Умумий қоидалар

 

 1. 1. Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими(бундан кейинги ўринларда “бўлим” деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари марказининг (бундан кейинги ўринларда “Марказ” деб юритилади)  таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

 2. 2. Бўлим Марказнинг илмий кенгаши қарори асосида директорнинг буйруғи билан ташкил этилади ва тугатилади.

 3. 3. Бўлимнинг тузилиши ва унинг штатлар рўйхати директор томонидан тасдиқланади.

 4. 4. Бўлим бевосита ўқув-услубий ва илмий ишлар бўйича директор ўринбосарига  ва  билвосита директорга бўйсунади.

 5. 5. Бўлим ўзининг йиллик иш режаларини ўқув-услубий ва илмий ишлар  бўйича директор ўринбосари билан ҳамда Марказнинг тегишли бошқа таркибий қисмлари (бўлимлари) билан келишилган ҳолда амалга оширади.

 6. 6. Бўлим таркибига бўлим бошлиғи, бош ва етакчи мутахассис киради.

  1. 7. Бўлим  ҳужжатлаштиришни бўлим  Номенклатураси асосида олиб боради.  

 

 1. II. Бўлимнинг асосий  вазифалари ва функциялари

 

 1. 8. Бўлиминг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

ўқув-тематик режа ва дастурларни кафедра ва профессор ўқитувчилар билан бирга ишлаб чиқиш ва янгиларини тайёрлаш;

маъруза матнлари ва ўқув қўлланмаларини тайёрлаш ва нашр қилиш режаларининг бажарилиши тўғрисида доимий ойлик ҳисоботларни тайёрлаш;

ўқув курслари бўйича дарс жадвалларини ишлаб чиқиш;

тингловчилар билимини назорат қилиш ва машғулотларни ўтказиш учун     ўқув-услубий материаллар тайёрлаш;

дарс жадвали ва курс ўқув-тематик режасининг мослигини назорат қилиш;

ўқув машғулотлари журналларида кўрсатилган ҳамда ҳақиқатда режалаштирилган ўқув юкламаларини ўқитувчиларнинг индивидуал режалари кўрсаткичларини солиштириш йўли билан уларнинг педагогик юкламаларини бажарилишини назорат қилиш;

кўргазмали ахборот материалларини тайёрлаш ва улар билан тингловчиларни таъминлаш;

бўлимнинг ўз соҳаси доирасида оммавий ахборот воситаларида чиқиш;

статистика органларининг тингловчи мутахассислари мониторингини олиб  бориш;

лектор ва тингловчилар учун педагогик сервис хизматларини ташкил қилиш (зарурий техник воситалар ва кўргазмали қуроллар билан таъминлаш);

корхона ва муассасаларни статистик ҳисоб ва хисобот соҳасида  Марказ томонидан маслаҳат ва услубий ёрдам кўрсатиш  ҳамда ахборот билан таъминлаш;

маслаҳат хизматларини кўрсатиш бўйича хохловчи жисмоний ва юридик шахслар билан шартномалар тузиш;

турли молиявий-иқтисодий мутахассисликлар бўйича кадрларни ўқитиш ва қайта тайёрлашнинг Давлат талабларини ўрганиш;

янада долзарб мутахассисликларни ўрганиш ва аниқлаш;

қисқа муддатли курсларда кадрларни тайёрлаш  мақсадида ўқитувчилар таркибини тузиш  ва дарс машғулотларини ўтказиш учун жалб қилиш, ўқув-тематик режаларини тузиш ҳамда ўқитувчилар билан келишиш (бухгалтерия хисоби, ахборот технологиялари, чет тили, менежмент ва бошқа йўналишлар);

эълон қилинган мутахассисликлар бўйича реклама ташкил қилиш ва гуруҳларни шакллантириш;

кадрларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш бўйича юридик ва жисмоний шахслар билан шартномалар тузиш;

машғулотлар ўтказиш жадвалини тингловчилар ва профессор-ўқитувчилар таркиби билан келишиш;

ўқув курслари бўйича тингловчилардан қабул қилинган тўловларни ҳужжатлаштириш;

ихтисослашган курслар бўйича профессор-ўқитувчилар юкламалари хисобини олиб бориш;

ўқув курслари якунида тингловчиларга топшириш учун белгиланган намунадаги гувоҳнома ва сертификатларни тайёрлаш ва расмийлаштириш;

статистик кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантиришда иштирок этиш;

бўлимнинг иш якуни бўйича Марказ раҳбариятига ойлик ҳисобот топшириш;

хорижий фирма ва ташкилотларга, юридик ва жисмоний шахсларга консалтинг хизматлари кўрсатиш, тижорат асосида маркетинг тадқиқотларини ўтказиш;

амалдаги қонунчилик асосида бўлим фаолияти билан боғлиқ тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш;

ўқув машғулотларини ўтказиш шакллари ва усулларини такомиллаштириш, ўқув ёрдамчи жараённи кучайтириш, ходимларни якка тартибда ўқитиш амалиётини ривожлантириш.

 

9. Бўлим ўзига юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги функцияларни бажаради:

халқаро стандартларга мос келадиган статистик услубият бирлиги ва давлат статистика принципларига амал қилиш;

 асосий вазифаларни бажариш мақсадида илмий-услубий, ташкилий-техник, кадр ва молия  билан таъминлаш ишларида иштирок этиш;

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг тузилмавий бўлинмаларидан бўлим вазифаларини бажариш учун зарурий материалларни олиш;  

ўрнатилган тартибда ўқув жараёнида иштирок этиш учун олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтларидан таниқли олим ва йирик соҳа мутахассисларини жалб қилиш;

кенгаш мажлисларида Марказ фаолияти масалаларини муҳокама қилишда иштирок этиш;

халқаро конференция, семинар, симпозиум ва мажлисларда иштирок этиш;

амалдаги қонунчилик доирасида халқаро спутник, телекоммуникацион ва компьютер алоқаларини яратиш ва улардан фойдаланишда иштирок этиш;

ўтказиладиган машғулотларда Марказ раҳбариятининг рухсати билан ўриндошлик ёки меҳнатга соатбай ҳақ тўлаш асосида иштирок этиш;

ўқув-услубий Кенгаш фаолияти масалаларини муҳокама қилишда иштирок этиш;

компьютер техникаси, хоналар, аудиториялар ўқув зали (ахборот-ресурс маркази)  ва бошқа ўқув-услубий қўлланмалардан фойдаланиш.

 

 1. III. Бўлимнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

10. Бўлим  қуйидаги  ҳуқуқларга эга:

кафедралар йўналиши бўйича ўқитиладиган фанлардан машғулотлар ўтказиш учун ўриндошлик, соатбай асосда йирик мутахассислар ва олимларни жалб қилиш;

республика ва хорижий мамлакатларнинг илмий, ўқув ташкилотлари билан тажриба алмашиш ва ахборот айирбошлашда қатнашиш;

тингловчилар билимини баҳолаш ва ўзлаштиришини назорат қилиш;

Марказ Илмий кенгашига ўқув-услубий, илмий, маданий-маърифий ишлар бўйича таклифлар киритиш.


11. Бўлимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

Марказ Устави ва ушбу Низом ҳамда бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни талаб даражасида ва самарали бажариш;


12. Давлат статистикасининг асосий принципларига риоя этиш.

 

 1. IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

 

13. Бўлим фаолияти ўқув ва ташкилий-услубий ишларни қамраб олган истиқболли ва жорий (йиллик)  режаларга мувофиқ амалга оширилади.


14. Бўлимнинг асосий фаолият йўналишлари бўйича вазифалари қуйидагилардан иборат:

Давлат статистика органлари ходимларининг касбий малакасини ошириш ҳамда қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқишда ва уларни амалга оширишда иштирок этиш;

ўқув режаларидаги фанлар бўйича белгиланган машғулот турларини юксак назарий, илмий-услубий ва касбий даражада ўтказилишини таъминлаш;


15. Бўлимда қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак:

бўлим ва бўлим ходимлари иш режалари;

Марказда ўтказиладиган малака ошириш ва тижорат ўқув курслари бўйича ўқув-тематик режалар;

ўқув ва тижорат курслари бўйича амалдаги меъёрий, ўқув-услубий ва бошқа ҳужжатлар;

бўлим фаолияти билан боғлиқ барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.

кафедраларнинг ўқув-услубий қўлланмалари.

 

V.   Бўлимнинг жавобгарлиги

 

 1. 16. Бўлим ходимлари Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг мухим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси тўғрисида”ги Қонуни, Марказ Низоми ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ўзига берилган ваколатлар, ҳуқуқлардан           қонун   ҳужжатларига  мувофиқ  фойдаланилиши учун  жавоб  берадилар. 

 

Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими таркиби:

1. Бошлиқ - Атаниязов Б.
2. Бош мутахассис - Эргашева М.
3. Етакчи мутахассис - Ғайбуллаева Х.
4. Етакчи мутахассис - Бадалбаева Г.

  • X
  Комментарий: Имя: Email:
  Введите код с картинки: