Асосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими

Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими

 1. Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими

  Низоми

   

  1. I.  Умумий қоидалар 

  1. Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими(бундан кейинги ўринларда “бўлим” деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Марказининг (бундан кейинги ўринларда “Марказ” деб юритилади)  таркибий бўлинмаси ҳисобланади.       

  2. Бўлим Марказ Илмий кенгашининг қарори асосида директорнинг буйруғи билан ташкил этилади ва тугатилади.

  3. Бўлимнинг тузилмаси ва унинг штатлар рўйхати директор томонидан тасдиқланади.

  4. Бўлим бевосита ўқув-услубий ишлар ва инновациялар бўйича директорнинг биринчи ўринбосарига  ва  билвосита директорга бўйсунади.

  5. Бўлим ўзининг йиллик иш режаларини ўқув-услубий ишлар ва инновациялар бўйича директорнинг биринчи ўринбосари билан ҳамда Марказнинг тегишли бошқа таркибий қисмлари (бўлимлари) билан келишилган ҳолда амалга оширади.

  6. Бўлим таркибига бўлим бошлиғи, бош ва етакчи мутахассис киради.

    7. Бўлим ҳужжатлаштиришни бўлим Номенклатураси асосида олиб боради. 

  II. Бўлимнинг асосий  вазифалари ва функциялари

  1. 8. Бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

  - ўқув-мавзу режалари ва дастурларини кафедра профессор-ўқитувчилари билан бирга ишлаб чиқиш ва янгиларини тайёрлаш;

  - маъруза матнлари ва ўқув қўлланмаларини тайёрлаш ҳамда нашр қилиш режаларининг бажарилиши тўғрисида доимий ойлик ҳисоботларни тайёрлаш;

  - ўқув курслари бўйича дарс жадвалларини ишлаб чиқиш;

  - тингловчилар билимини назорат қилиш ва машғулотларни ўтказиш учун ўқув-услубий материаллар тайёрлаш;

  - дарс жадвали ва курс ўқув-мавзу режасининг ўқув курсларига мослигини назорат қилиш;

  - ўқув машғулотлари журналларида кўрсатилган ҳамда ҳақиқатда режалаштирилган ўқув юкламаларини ўқитувчиларнинг индивидуал режалари кўрсаткичларини солиштириш йўли билан уларнинг педагогик юкламаларини бажарилишини назорат қилиш;

  - кўргазмали ахборот материалларини тайёрлаш ва улар билан тингловчиларни таъминлаш;

  - бўлимнинг ўз соҳаси доирасида оммавий ахборот воситаларида чиқиш;

  - давлат статистика органларининг тингловчи мутахассислари мониторингини олиб бориш;

  - профессор-ўқитувчилар ва ўқув курслари тингловчилари учун замонавий педагогик сервис хизматларини ташкил қилиш (зарурий техник воситалар ва кўргазмали қуроллар билан таъминлаш);

  - маслаҳат хизматларини кўрсатиш бўйича эҳтиёжга қараб жисмоний ва юридик шахслар билан шартномалар тузиш;

  - давлат статистика органлари олдига қўйилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, тизим ходимларининг малакасини ошириш бўйича янги долзарб ўқув курсларини ташкил этиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

  - қисқа муддатли курсларда (бухгалтерия ҳисоби, ахборот технологиялари, чет тили, менежмент ва бошқа йўналишлар) кадрларни тайёрлаш  мақсадида ўқитувчилар таркибини тузиш  ва дарс машғулотларини ўтказиш учун жалб қилиш, ўқув-мавзу режаларини тузиш ҳамда профессор-ўқитувчилар билан келишиш;

  - эълон қилинган мутахассисликлар бўйича реклама ишларини ташкил қилиш ва гуруҳларни шакллантириш;

  - кадрларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш бўйича юридик ва жисмоний шахслар билан шартномалар тузиш;

  - машғулотлар ўтказиш жадвалини тингловчилар ва профессор-ўқитувчилар билан келишиш;

  - тижорат ўқув курслари бўйича тингловчилардан қабул қилинган тўловларни ҳужжатлаштириш;

  - ихтисослашган курслар бўйича профессор-ўқитувчилар юкламалари ҳисобини олиб бориш;

  - ўқув курслари якунида тингловчиларга топшириш учун белгиланган намунадаги диплом, гувоҳнома ва сертификатларни тайёрлаш ва расмийлаштириш;

  - статистик кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантиришда иштирок этиш;

  - бўлим фаолияти бўйича Марказ раҳбариятига ойлик ҳисобот топшириш;

  - хорижий фирма ва ташкилотларга, юридик ва жисмоний шахсларга консалтинг хизматлари кўрсатиш, тижорат асосида маркетинг тадқиқотларини ўтказиш;

  - ўқув машғулотларини ўтказиш шакллари ва усулларини инновациялар асосида такомиллаштириш, ўқув ёрдамчи жараённи кучайтириш.

  9. Бўлим ўзига юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги функцияларни бажаради:

  - халқаро стандартларга мос келадиган статистик услубият бирлиги ва давлат статистика принципларига амал қилиш;

   - асосий вазифаларни бажариш мақсадида илмий-услубий, ташкилий-техник, кадр ва молия  билан таъминлаш ишларида иштирок этиш;

  - Давлат статистика қўмитасининг тузилмавий бўлинмаларидан бўлим вазифаларини бажариш учун зарурий материалларни олиш;

  - ўрнатилган тартибда ўқув жараёнида иштирок этиш учун олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтларидан таниқли олим ва етук соҳа мутахассисларини жалб қилиш;

  - Илмий кенгаш мажлисларида Марказ фаолияти масалаларини муҳокама қилишда иштирок этиш;

  - Марказ фаолияти билан боғлиқ халқаро конференция, семинар, симпозиум ва мажлисларда иштирок этиш;

  - амалдаги қонунчилик доирасида халқаро спутник, телекоммуникацион ва компьютер алоқаларини яратиш ва улардан фойдаланишда иштирок этиш;

  - ўтказиладиган машғулотларда Марказ раҳбариятининг рухсати билан ўриндошлик ёки меҳнатга соатбай ҳақ тўлаш асосида иштирок этиш;

  - Илмий Кенгаш фаолияти масалаларини муҳокама қилишда иштирок этиш;

  - компьютер техникаси, хоналар, аудиториялар, ўқув зали (ахборот-ресурс маркази)  ва бошқа ўқув-услубий қўлланмалардан фойдаланиш.

                       III. Бўлимнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

  10. Бўлим  қуйидаги  ҳуқуқларга эга:

  - кафедралар йўналиши бўйича ўқитиладиган фанлардан машғулотлар ўтказиш учун ўриндошлик, соатбай асосда етук мутахассислар ва олимларни жалб қилиш;

  - республика ва хорижий мамлакатларнинг илмий, ўқув муассасалари билан тажриба алмашиш ва ахборот айирбошлашда қатнашиш;

  - тингловчилар билимини баҳолаш ва ўзлаштиришини назорат қилиш;

  - Марказ Илмий кенгашига ўқув-услубий, илмий, инновацион ва маданий-маърифий ишлар бўйича таклифлар киритиш.

  11. Бўлимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

  Марказ низоми ва ушбу низом ҳамда бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни талаб даражасида ва самарали бажариш;

  давлат статистикасининг асосий принципларига риоя этиш.

  IV.  Бўлим фаолиятини ташкил этиш

  12. Бўлим фаолияти ўқув ва ташкилий-услубий ишларни қамраб олган истиқболли ва жорий (йиллик)  режаларга мувофиқ амалга оширилади.

  13. Бўлимда қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак:

  - бўлим низоми;

  - бўлим ва бўлим ходимлари иш режалари;

  - давлат статистика органлари ходимларининг малакасини ошириш йиллик дастури ва ўқув курсларини ўтказиш жадвали;

  - марказда ўтказиладиган малака ошириш ва тижорат ўқув курслари бўйича ўқув-тематик режалар;

  - ўқув ва тижорат курслари бўйича амалдаги меъёрий, ўқув-услубий ва бошқа ҳужжатлар;

  - бўлим фаолияти билан боғлиқ барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами;

  - кафедраларнинг ўқув-услубий материаллари.

  V.   Бўлимнинг жавобгарлиги

  14. Бўлим ходимлари Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг мухим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонуни, Марказ Устави ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ўз ваколатлари ва ҳуқуқларидан қонун ҳужжатларига мувофиқ  фойдаланилиши учун жавоб берадилар. 

 

Ўқув-услубий ишлар ва маркетинг бўлими таркиби:

1. Бошлиқ - и.ф.д. профессор Атаниязов Б.
2. Бош мутахассис - Эргашева М.
3. Етакчи мутахассис - Бадалбаева Г.
4. Етакчи мутахассис - Ғайбуллаева Х.
  • X
  Комментарий: Имя: Email:
  Введите код с картинки: