Асосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими

Ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими

Ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлимининг

Низоми

 

I. Умумий қоидалар

 1. Ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими (кейинги ўринларда Бўлим деб аталади) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Марказининг (кейинги ўринларда Марказ деб аталади) таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

2. Бўлим Марказ Илмий кенгашининг қарори асосида директорнинг буйруғи билан ташкил этилади ва тугатилади.

3. Бўлимнинг тузилмаси ва унинг штатлар рўйхати директор томонидан тасдиқланади.

4. Бўлим бевосита илмий ишлар ва халқаро алоқалар бўйича директор ўринбосарига, билвосита директорга бўйсунади.

5. Бўлим ўзининг йиллик иш режаларини директорнинг илмий ишлар ва халқаро алоқалар бўйича директор ўринбосари ҳамда Марказнинг тегишли бошқа таркибий қисмлари (бўлимлари) билан келишган ҳолда амалга оширади.

6. Бўлим таркибига бўлим бошлиғи, бош ва етакчи мутахассислар киради.

7. Бўлимда ҳужжатлар билан ишлаш тасдиқланган номенклатура асосида олиб борилади.

II. Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари

8. Бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

-  ижтимоий статистика услубиётини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириб бориш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

 -  ижтимоий статистика соҳасидаги мавжуд муаммолар бўйича амалий тадқиқотларни олиб бориш;

 -  ижтимоий статистика соҳасида тадқиқотлар ўтказиш бўйича маҳаллий ва халқаро лойиҳаларда иштирок этиш;

 -  ижтимоий ва иқтисодиёт соҳасидаги бошқа ўқув юртлари ва илмий тадқиқот муассасалалари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш ҳамда биргаликда тадқиқотлар олиб бориш.

9. Бўлим юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги функцияларни бажаради:

-  давлат статистикасининг тамойилларига ва халқаро стандартларга мос келувчи статистика услубиётининг ягоналигига риоя қилинишига кўмаклашади;

 -  ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари доирасида илмий-услубий ва ташкилий-техникавий ишларни бажаради;

 -  илмий ишларни амалга ошириш режаларини, бўлим ваколатига кирувчи меъёрий ва услубий ҳужжатларни ишлаб чиқади ва уларни тасдиқлаш учун тақдим этади;

 -  илмий-тадқиқот ишлари режа ва дастурларини, шунингдек услубий тавсияларни ва бошқа услубий ҳужжатларни чоп эттиради;

 -  бўлим ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун Давлат статистика қўмитасининг тегишли бошқармаларидан зарур материалларни олади;

 -  зарур ҳолларда олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларида қатнашиш учун илмий-тадқиқот муассасалалари ҳамда олий ўқув юртлари олимлари ва мутахассисларини ўрнатилган тартибда жалб этади.

III. Бўлимнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

10. Бўлим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

-  давлат статистика органлари амалиётида тадбиқ этиш учун халқаро статистика стандартлари бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш;

 -  жаҳон тажрибасида кенг қўлланиладиган замонавий статистик таҳлил методларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;

 -  ижтимоий муаммолар бўйича статистика соҳасидаги давлат дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

 -  республика ва хорижий мамлакатлар илмий тадқиқот муассасалалари билан ҳамкорлик доирасида тажриба алмашиш ва ахборот айирбошлашда қатнашиш;

 -  тегишли масалалар муҳокамаси юзасидан марказ Илмий кенгаши йиғилишларида иштирок этиш;

 -  илмий мақола, рисола, монография ва услубий қўлланмаларни тайёрлаш ва муҳокама қилишда иштирок этиш, уларга тақриз бериш ҳамда уларни нашр учун тавсия этиш.

11. Бўлимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

 -  Марказ Низоми ҳамда мазкур Низом ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни зарур даражада ҳамда самарали бажариш;

 -  бўлимнинг тасдиқланган йиллик иш режаси асосида илмий-тадқиқот ишларини юқори савияда бажариш;

 -  давлат статистикасининг асосий тамойилларига риоя этиш.

IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

12. Бўлим фаолияти илмий-тадқиқот ишларни қамраб олган истиқболли ҳамда жорий (йиллик) режаларга мувофиқ амалга оширилади.

Режалар ва бўлим фаолиятига тегишли бошқа вазифаларнинг бажарилиши бўлим бошлиғи раислигида ўтказиладиган мажлисларда муҳокама этилади. Бўлим мажлисларига, зарур ҳолларда, Давлат статистика қўмитасининг ходимлари, Марказ кафедралари ва бошқа бўлимларининг ходимлари, шунингдек бошқа таълим муассасаларидан ҳамда соҳага оид бошқа корхона ва ташкилотлардан ходимлар таклиф этилиши мумкин.

Тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама қилиш, нашр этишга тавсия бериш, шунингдек уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш.

Бюджетдан ташқари маблағларни жалб этиш, шунингдек, илмий- техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида иқтисодиёт ва ижтимоий соҳалардаги долзарб масалалар юзасидан илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича ишлаб чиқариш корхоналари билан алоқаларни ўрнатиш.

Хорижий илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан ижтимоий- иқтисодиё статистика соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш асосида уларнинг фаолиятидаги илғор тажрибаларни ўрганиш, шунингдек ушбу тажрибалардан бўлимнинг фаолиятида самарали фойдаланиш.

13. Бўлимда қуйидаги ҳужжатлар бўлиши зарур:

-  бўлим Низоми;

-  бўлим ва бўлим ходимлари иш режалари;

-  бўлим фаолияти билан боғлиқ бўлган барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.

V. Бўлимнинг жавобгарлиги

14. Бўлим ходимлари Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги Қонуни, Марказ Низоми ҳамда мазкур Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли бажарилиши, шунингдек ўзига берилган ваколатлар ва ҳуқуқлардан қонун ҳужжатларига мувофиқ фойдаланилиши бўйича жавоб берадилар.


 

Ижтимоий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими  таркиби:

 

 1. Бўлим бошлиғи - Вакант

 2. Бош мутахассис – Алимова Н.Х.

 3. Етакчи мутахассис - Нуриддинов З.А.(0.5ст.), Утанов Б.К. (0.5ст.)

    • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: