Асосий -> Тадбирлар -> Эълонлар

Эълонлар

Нуриддинов Зуфар Акбаровичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

09-01-2020

Нуриддинов Зуфар Акбаровичнинг 08.00.06 – “Эконометрика ва статистика” ихтисослиги бўйича “Минтақалар иқтисодиётини инновацион ривожлантириш ва инвестицион жозибадорлигини статистик баҳолаш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.09.2019.I.92.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 23 январь куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Батафсил...

Турғунов Турсунбой Сабировичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

09-01-2020

Турғунов Турсунбой Сабировичнинг 08.00.06–“Эконометрика ва статистика” ихтисослиги бўйича “Аҳоли пул даромадлари шаклланиш жараёнларининг статистик таҳлили (Андижон вилояти мисолида)” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.09.2019.I.92.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 23 январь куни соат 16:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Батафсил...

Эълонлар

23-10-2019

    Сайтдан фойдаланувчилар ушбу бўлимда Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг, Институт ҳузурида ташкил этилган «Эконометрика ва статистика» ҳамда «Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари» ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича илмий кенгашнинг ва “Ўзбекистон статистик ахборотномаси” электрон илмий журнали фаолиятлари билан боғлиқ бўлган эълонлар билан танишиб боришлари мумкин.

Батафсил...